Vazduh u Novom Sadu može biti ekološki čistiji

/, Mobilni toaleti/Vazduh u Novom Sadu može biti ekološki čistiji

Vazduh u Novom Sadu može biti ekološki čistiji

Glavni izvori zagađenja vazduha u Novom Sadu su saobraćaj, kotlarnice, ložišta, rafinerija nafte, deponije otpada. U svetlu brige za ekologiju u Novom Sadu se konstantno prati i kontroliše količina i sadržaj aerosedimenta, koncentracije čađi, sumpordioksida, azotdioksida, ozona, lako isparljivih ugljovodonika.

Na bulevarima i prometnim raskrsnicama previše je automobila, autobusa, kamiona, što zabrinjava stručnjake za ekologiju jer utiče na kvalitet vazduha, iako je on u Novom Saduipak mnogo bolji nego u većini gradova u Srbiji, zavaljujući i dobro razvijenom sistemu centralnog grejanja i činjenici da je većina gradskih i prigradskih naselja gasifikovana.

Novi Sad ima i dobru ružu vetrova, što doprinosi prirodnom „provetravanju“. Radi održavanja i unapređenja kvaliteta vazduha u Novom Sadu, stručnjaci za ekologiju predlažu da se izgrade novi parkovi, napravi više pešačkih zona, da se u užem centru uvede zabrana prolaska motornih vozila u određeno doba dana, napravi više garaža, postave ekološki semafori.

By | 2018-12-02T15:00:25+00:00 februar 8th, 2010|Kontejneri, Mobilni toaleti|0 komentara

Ostavite komentar