Prenosni-mobilni-WC

/, Mobilni toaleti/Prenosni-mobilni-WC

Prenosni-mobilni-WC

Prenosni mobilni WC služi kao privremeno rešenje, lake je konstrukcije i može se postaviti na bilo koje mesto koje je dostupno kamionu za pražnjenje i čišćenje.

Prenosni mobilni WC, je najpovoljnije rešenje za gradilišta, i festivale kao i manifestacije koje imaju privremen karakter. Transportuju se na kamionima ili prikolicima. Izuzetno su praktični i sa pravom opravdavaju svoju namenu.
Prenosni mobilni WC

Prenosni mobilni WC i ekologija

Što se tiče ekoloških standarda prenosni WC ih zadovoljava u potpunosti. Poseduje tank za otpadne vode koje se putem specijalizovanog vozila prazne i nose na za to predviđene deponije. Ne postoji mogućnost curenja jer su napravljeni od za to predviđenih materijala, dezinfikovanje i pranje se uvek obavlja nakon pražnjenja.

Prednost u odnosu na zidani WC ili Poljski WC, Prenosni WC je u mnogo aspekata, neuporedivo su jeftiniji, vrši se kontrolisano pražnjenje i deponovanje, imaju privremeni karakter i mnogo brže su dostupni, u roku od 24 časa.

By | 2018-12-02T14:56:25+00:00 april 30th, 2015|Kontejneri, Mobilni toaleti|0 komentara

Ostavite komentar