Pokretna radionica

//Pokretna radionica

Pokretna radionica

Tehnički opis pokretne radionice- modularne radionice

Jedna od glavnih karakteristika modularnih objekata jeste njihova mogućnost rasklapanja i ponovnog sklapanja. Proizvodnjom kontejnera na šraf omogućeno je beskonačno rasklapanje i sklapanje modularnog objekta, a da pri tom ne narušava njegovu dugovečnost i funkciju.

Pokretna radionica kontejner sastoji se od dva jednostruka kontejnera standardne veličine dimenzija 6,00×2,40m i krova dimenzija 3,80×8,00m. Jedan kontejner ima namenu kancelarije, a drugi magacina. Kontejneri se postavljaju bočno na njih se pričvršćuje krov. Širina radionice koja se formira između dva kontejnera može da se šteluje. Približavanjem ili odaljavanjem kontejnera jednog od drugog, širina radionice može biti od 4,00 do 8,00m, po zahtevu kupca/korisnika širina može biti i veća/manja. Dužina pokretne radionice predstavlja dužinu kontejnera, a to je 6,00m. Visina radionice takođe može da se menja po potrebi, od 2,40 pa na više, ovisno o potrebama.

Kontejneri su napravljeni od sendvič panela sa poliuretanskom ispunom, koji su umetani u čeličnu konstrukciju. Kontejnerski elementi su međusobno povezani šrafovima što omogućava rasklapanje i sklapanje.

 

Mogućnosti prilagođavanja pokretne radionice - glavne karakteristike: FUNKCIONALNOST i PRAKTIČNOST

  • Veličinu i visinu pokretne radionice možete menjati na osnovu vaših potreba i mogućnosti.
  • Pomenute dimenzije radionice osmišljene su zbog transporta.
  • Celokupna radionica nakon završenog posla se rasklapa na delove, pakuje u prevozno sredstvo i prevozi do druge željene lokacije, montira na licu mesta i koristi kao bilo koja druga radionica stacionarnog tipa.
  • Ceo objekat: (dva kontejnera i krov) stane u jedan šleper ili manji kamion (6,00×2,40m) veće nosivosti.
  • Na ovaj način kompletna radionica se može lako i brzo transportovati sa gradilišta na gradilište.
  • Pomenuti elementi pokretne radionice: kontejneri i krov ne moraju biti u navedenim dimezijama. Isto tako ni namena kontejnera.
  • Pored kancelarijske i skladišne namene kontejneri mogu biti portirski, gradilišni, stambeni, sanitarni, kombinovanog tipa.
  • Nakon prestanka potrebe, delovi pokretne radionice se mogu koristiti odvojeno kao zasebne, samostalne celine.

 Cenu pokretne radionice možete dobiti na upit! Ukoliko želite preciznu cenu pokretne radionice opišite nam kojih dimenzija vam je potrebna, za koju namenu, šta je potrebno od opreme da sadrži, da li postoje posebni zahtevi prilikom izrade, itd.

By | 2018-12-02T14:56:28+00:00 mart 5th, 2015|Mobilsistemi|0 komentara

Ostavite komentar