Tehničke karakteristike za Mobilni Toalet:

 • Težina prazne WC kabine 78 kg;
 • Kapacitet tanka za skladištenje otpadnih voda i fekalije 210 L;
 • Visina sedišta u WC kabini 51 cm;
Mobilni Toalet
 • Unutrašnje dimenzije 100x100x212 cm;
 • Spoljašnje dimenzije 106x106x233 cm;
 • Materijal: visokokvalitetni polietilen sa zaštitom od UV zračenja;

Opis WC Kabine:

 • Mobilni toalet se ne priključuje na vodovod i kanalizaciju zbog posedovanja sopstvenog tanka za itpadnu vodu i fekalije. Koristi se kao i bilo koji drugi sanitarno-higijenski objekat.
 • U tank za otpadnu vodu sipa se posebna hemija. Hemija ima svojstvo dezificijensa, vrši biorazgradnju fekalije, kao i neutralizaciju neprijatnih mirisa.
 • Plastični krov wc kabine je transparentan, ukoliko se stavi pored izvora svetlosti ( ulična rasveta, banedera, bilbord, itd. ) može se koristiti i noću.
Mobilni Toaleti
 • Mobilni WC potrebno je održavati minimalno jednom nedeljno. Broj mesečnih čišćenja zavisi od učestalosti korišćenja. Namenjen je za najviše 14 ljudi u okviru jedne 40-satne nedelje, a za manifestacije do 80 osoba sa dnevnim čišćenjem.
 • Zauzima 1m² prostora. Zbog malih dimenzija, a velike stabilnosti, može se postaviti na velikom broju podloga i trpi razne nagibe terena. U ovako malom prostoru ipak staju: tank za otpadne vode i fekalije sa sedištem- wc daskom, pisoar, držač za wc papir, u VIP wc kabine staju još i tank sa čistom vodom za pranje ruku, držači za sapun i ubruse.