Za najinvetivnije i originalnije rešenje za stambeni kontejner ili grupu kontejnera.

Nošeni idejom za rešavanje „privremenog“ stambenog rešenja želja nam je da afirmišemo mnogobrojne studente arhitekture, dizajna, građevinarstva i sve zainteresovane da svojim rešenjima i kreacijama omoguće kontejnerima da  zažive u novom ruhu.

Molimo Vas da nam pišete kako bi Vam prosledili Uslove i pravila konkursa.