Hemijski WC

Hemijski WC

Hemijski toalet se koristi na mestima gde ne postoji mogućnost priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Prednost koju hemijski WC daje u odnosu na klasične je,  što se koriste bio-razgradive hemikalije i omogućavaju ubrzan proces razlaganja otpada i prevode ga u ekološki podesiv, tako da postoji mogućnost neškodljivog deponovanja. Deponovanje sadržaja tanka odvija se na propisan način.

Hemijski toalet je malih dimenzija 1,05 x 1,05 m te se može postaviti na skoro svaku lokaciju. Hemijski toalet ima krov od transparentne plastike te zahteva slab izvor svetlosti, dovoljno je i spoljno svetlo bilo koje vrste ulične rasvete (npr. bandere).

Da bi se zadovoljili uslovi korišćenja, hemijski toalet ipak ima ograničenu mogućnost korišćenja u odnosu na korisnike i higijenske zahteve. Ograničenja se odnose na kapacitet tanka. Korisnici mogu koristiti Hemijski toalet sve dok se tank ne napuni. Za dalje korišćenje potrebno je pražnjenje tanka i njegovo servisiranje.

Hemijski toalet takođe zahteva i upotrebu biorazgradivog toalet papira. Biorazgradiv toalet papir se lako topi, može da se reciklira i za njegovu proizvodnju znatno manje se korislito energije, pigmenata, aditiva. Ovakav toaletni papir takođe ne zapušava kanalizacione cevi.

Pružamo uslugu transporta na željenu lokaciju, održavanja, pražnjenja, pranja, dezinfekcije tako da je hemijski wc stalno u upotrebi.

Potrebno je da odredite broj toalet kabina koji vam je potreban na osnovu ljudi koji će ga koristiti, zatim vremenski period zakupa i lokaciju za postavljanje.

By | 2018-12-02T14:57:12+00:00 novembar 20th, 2014|Kontejneri, Mobilni toaleti|0 komentara

Ostavite komentar