EKO – HEMIJSKI – WC

/, Mobilni toaleti/EKO – HEMIJSKI – WC

EKO – HEMIJSKI – WC

EKO WC

Tamo gde nema kanalizacionog priključka i za mesta koja su krajnje nepristupačna i onemogućena upotreba EKO – SEPTIČKIH JAMA, idealan za postavku je eko WC koji poseduje tank sa organsko razgradivim aditivima. Eko WC (Hemijski WC) na taj način štiti i čuva okolinu od zagađenja,tako što sav opadni materijal ostaje deponovan u tanku eko WC a. Neophodno je periodično pražnjenje shodno korišćenju kako bi eko WC ostao stalno upotrebljiv.

Još jedna olakšavajuća okolsnost jeste mogućnost menjanja lokacije Eko wc-a, tako da mesto postavke mobilnog toaleta nije konačno i možete ga vrlo jednostavno i lako čak i sami premestiti na mesto koje se vama čini odgovarajućim. Skladne dimenzije i oblik, mesto za hvatanje tokom premeštanja toaleta kao njegova težina od svega 78kg čine ga favoritom kod rešavanja sanitarno-higijenskih problema.

Jedan takav primer korišćenja Mobilne WC Kabine jeste na slici, lokacija Beograd, ispod stepenica nadvožnjaka. Zbog urbanosti mesta odvijanja građevinskih radova, nije postojalo ni jedno drugo rešenje za sanitarno-higijenske potrebe. Hemijski wc predstavljao se nametnuo kao najbrži način rešavanja ovog problema.

HEMIJSKI WC

Za razliku od eko WC a , u koji se ubacuju organski aditivi, hemijski WC kao sredstvo koristi neškodljive hemikalije, koje je potrebno deponovati na za to predviđena mesta. Hemijski WC  se takođe koristi na mestima koja nemaju rešenu kanalizacionu mrežu ni adekvatne septičke jame. Upotreba određuje dinamiku pražnjenja  kako bi hemijski WC ostao upotrebljiv.

Broj toaleta koji Vam je potreban možete pronaći u tablicama na našim stranicama, kao približni orjentir. Za detaljnije informacije obratite nam se putem kontakt forme ili telefonom.

By | 2018-12-02T14:56:30+00:00 novembar 20th, 2014|Kontejneri, Mobilni toaleti|0 komentara

Ostavite komentar